اطلاعات تماس

آدرس:
تهران کیلومتر ۱۸ جاده ابغلی، منطقه صنعتی خرمدشت، خیابان سیاه سنگ، خیابان دانش ۸، پلاک ۱۵
تلفن:
۷۶۲۱۶۰۷۷ - ۷۶۲۱۸۳۵۰ - ۲۱ ۹۸+
نمابر:
۷۶۲۱۸۳۴۹ - ۲۱ ۹۸+

فرم تماس

ارسال ایمیل

Designed by AraOne.com

info(@)ippolymer.com