Preform


ویژگیهای محصولات پریفرم

  • استفاده از ماشین های تزریق مخصوص PET
  • استفاده از قالب های مرغوب شرکت ترکیه
  • یکنواختی سطح پریفورم
  • تناسب دقیق قطر و ضخامت در تمامی سطوح
  • رعایت استاندارد دهانه پریفورم متناسب با انواع بطری های آب و نوشیدنی های گاز دار PCO 
  • رعایت رطوبت زدایی در مراحب تولید پریفورم به مدت ۶ ساعت با دمای ۱۷۰ درجه سانتی گراد
  • کاهش ضایعات در تمامی مراحی، دمش، پر کردن ، حمل و نقل و انبار داری به واسطه استفاده از مواد اولیه مرغوب
  • حفط مزه و طعم انواع نوشیدنی
  • کنترل محصول از نظر کاهش تنش های پس ماند
پریفورم
پریفورم
پریفورم
پریفورم

مشخصات پریفرم های تولیدی

جدول پریفورم

Designed by AraOne.com

info(@)ippolymer.com